PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie pomoce dostępne na stronie “Inspiracje terapeutyczne” są tworzone przeze mnie i oryginalne. Proszę o respektowanie praw autorskich.

Pobierając moje pomoce, zgadzacie się Państwo na następujące warunki korzystania:

• Wszystkie pomoce jakie udostępniam są TYLKO I WYŁĄCZNIE do użytku osobistego, oraz do wykorzystania ich do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych i terapeutycznych, takich jak przedszkola, szkoły, poradnie bądź gabinety.

• Nie wyrażam zgody na udzielanie pod licencję, sprzedaż w jakiejkolwiek formie, udostępnianie, transfer, rozprowadzanie lub modyfikowanie w jakikolwiek inny sposób.

• Nie wyrażam zgody na ich umieszczanie na innych stronach internetowych, w publikacjach drukowanych, elektronicznych lub innych mediach (tak w całości, jak i we fragmentach).